BANDIT – 10 WAŻNYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI

    1. Co oznacza szybkość i gęstość wytwarzania mgły i dlaczego jest to tak ważne? 

Prędkość lub objętość wytworzonej mgły oznacza rzeczywistą ilość metrów sześciennych wytworzonej mgły, zazwyczaj mierzoną w sekundach. Jednak sam pomiar nie ma żadnej wartości, jeśli nie poda się gęstości, tj. zakresu widoczności od oka do obiektu. Bandit wytwarza 28 metrów sześciennych mgły na sekundę przy poziomie gęstości 30 cm. To właśnie ta prędkość i poziom gęstości zapewniają szybką i skuteczną ochronę zasobów.

    2. Jaka jest zasada 10 sekund zalecana przez firmy ubezpieczeniowe? 

Dzięki doświadczeniu i sprawdzonym wynikom jest oczywiste, że aktywa/cenne przedmioty muszą zostać ukryte przed wzrokiem przestępców w czasie krótszym niż 10 sekund, aby zniwelować lub zminimalizować potencjalne straty. Dlatego, aby chronić aktywa za pomocą mgły, zarówno w przypadku włamania, jak i napadu, konieczne jest dostarczenie mgły niezwykle szybko i wystarczająco gęsto (zakres widoczności od oka do obiektu poniżej 50 cm), aby zapewnić pożądaną ochronę na danym obszarze w czasie nie dłuższym niż 10 sekund od wykrycia włamania.

    3. Ile zgłoszono incydentów, w których Bandit nie aktywował się? 

Odkąd Bandit rozpoczął dostarczanie produktów, nie było ani jednego zgłoszonego incydentu, w którym Bandit nie aktywowałby się. Wyjątkowa niezawodność produktów Bandit wynika z jakości produkcji i wbudowanego systemu autodiagnostyki 24/7, zaprojektowanego w celu natychmiastowego zgłaszania wszelkich istotnych zmian stanu do panelu alarmowego, aby można je było szybko naprawić.

    4. Ile napadów rabunkowych na świecie udało się udaremnić dzięki Bandit? 

Zgłoszono setki incydentów, w których podjęto próbę napadu na głównych sprzedawców o wysokiej wartości aktywów (tj. Jubilerów / Lombardów), w których zainstalowano produkty Bandit. WSZYSTKIE zostały skutecznie udaremnione przez aktywację mgły Bandit bez żadnych obrażeń i absolutnie minimalnych lub ŻADNYCH strat.

    5. Ile aktywacji mgły otrzymam od Bandita? 

Czas wyrzutu mgły Bandit 240 jest ustawiany w zależności od wielkości pomieszczenia, która może wynosić od 50 do 500 metrów sześciennych. Jeden wkład mgły Bandit 240 jest w stanie wykonać od 3 do 25 aktywacji. Bandit 320 jest w stanie wykonać dwie aktywacje z łatwo wymienialnych jednorazowych wkładów.

    6. Jak często Bandit wymaga serwisowania? 

Produkty Bandit zostały zaprojektowane tak, aby wymagały jedynie minimalnej konserwacji. Standardowe, minimalne wymagania serwisowe to wymiana baterii zapasowej co 2 lata i wymiana wkładu przeciwmgielnego co 4 lata.

    7. Jakie jest zużycie energii przez Bandit? 

Wymienniki ciepła Bandit są izolowane niezwykle wydajnym, wysokiej jakości materiałem izolacyjnym (używanym do ochrony powierzchni promu kosmicznego), aby zminimalizować utratę ciepła, a tym samym zminimalizować zużycie energii do zaledwie 40 watów (Bandit 240) i 24 watów (Bandit 320) w trybie ciągłego czuwania.

    8. Czy oddychanie mgłą Bandit jest bezpieczne? 

Mgła wyrzucana przez Bandit została przetestowana przez akredytowane laboratoria i uzyskała certyfikat zgodności z europejskimi standardami jakości powietrza w pomieszczeniach.

    9. Jaka jest oczekiwana żywotność produktów Bandit? 

Ponownie, dzięki wysokiej jakości materiałom i standardom produkcji zastosowanym w produkcji Bandit, oczekiwana żywotność przekracza 15 lat.

    10. Jaka jest standardowa gwarancja na sprzęt Bandit? 

Produkty Bandit objęte są 3-letnią gwarancją z możliwością wymiany na nowe, jeśli autodiagnostyka zgłosi krytyczną awarię w tym okresie.